sponsor
powrůt
CONTROLLING Wiedza i narzêdzia praktyczne
CONTROLLING  Wiedza i narz√™dzia praktyczne.Pierwsze na rynku czasopismo, kt√≥re stroni od teoretyzowania, natomiast wskazuje konkretne rozwi¬Īzania poparte przyk¬≥adami z praktyki i opiniami wybitnych specjalist√≥w. Po raz pierwszy wszystkie zagadnienia finansowe i controllingowe s¬Ī przedstawiane tak¬Ņe w kontek¬∂cie ksi√™gowym, prawnym czy podatkowym.Pismo jest kierowane do dyrektor√≥w finansowych, controller√≥w, audytor√≥w , manager√≥w, ksi√™gowych, prezes√≥w i w¬≥a¬∂cicieli firm.

wiêcej informacji

controlling logo.jpg

  PDF Drukuj
© 2005