sponsor
powrót
Jak zarządzać dużą organizacją - czyli analizy i budżetowanie w Merck Sp. z o.o.

Firma i jej sytuacja sprzed informatyzacją obszaru controllingu

Merck to międzynarodowy koncern, działający w branży farmaceutycznej i chemicznej. Wachlarz jego towarów obejmuje  kilkadziesiąt tysięcy różnych pozycji (leki, witaminy, biomateriały, odczynniki chemiczne, artykuły laboratoryjne, surowce chemiczne, substancje chemiczne dla elektroniki, ciekłe kryształy, pigmenty i wiele innych artykułów oraz szeroki zakres usług). Produkty te charakteryzują się specjalizacją, doskonałością, czystością oraz jakością dostosowaną do potrzeb klientów.
Firma Merck jest obecna w 48 krajach, posiada własne firmy i fabryki w 68 miejscach na świecie.
W 1995 r. firma Merck została przekształcona w spółkę akcyjną i weszła na światowe giełdy pod nazwą Merck KGaA. Głównymi udziałowcami, będącymi w posiadaniu 74% kapitału, są członkowie rodziny Merck, podczas gdy 26% przypada akcjonariuszom. W Polsce działa od 1990 roku Merck Sp. z o.o. zatrudniając  ponad 300 pracowników.
Podobnie jak w innych krajach, polski oddział firmy koncentruje swoje działania na dwóch rynkach: farmaceutycznym oraz na rynku chemicznym. W ramach jednej spółki funkcjonują dwie jednostki organizacyjne odpowiedzialne za dwa odmienne rynki. Jak łatwo przewidzieć rodzi to ogromną złożoność procesów decyzyjnych. Dodajmy jeszcze taką informację, iż spółka wykorzystuje szereg różnorodnych narzędzi informatycznych. Oprócz standardowego już dla firmy tej wielkości systemu ERP, wspomagającego ewidencję bieżących zdarzeń gospodarczych, Merck korzysta, m.in. z wielu innych aplikacji, np. do obserwacji aktywności przedstawicieli handlowych, realizacji zamówień, baz danych z informacjami dotyczącymi udziałów w rynku czy wyników konkurencji, etc.. Do tego dochodzi jeszcze konieczność generowania danych na potrzeby jednostek nadrzędnych w ramach istniejącej struktury korporacyjnej. Nietrudno, zatem dojść do wniosku, iż szybki dostęp do informacji istotnych dla zarządzania był skomplikowanym i czasochłonnym zadaniem w Merck Sp. z o.o.

Czas na zmiany

Wspominany poziom złożoności zarządzania spółką stał się jednym z motywów zmian w organizacji ewidencji w polskim oddziale koncernu Merck. Kierownictwo firmy postanowiło: po pierwsze zreorganizować część swoich dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych a po drugie skorzystać z systemu informatycznego, który będzie w stanie wydobyć z różnych źródeł te informacje, które mają decydujące znaczenie do podejmowania decyzji. O ile w pierwszym przypadku, „wystarczyło ograniczyć się” do współpracy z doradcą zewnętrznym, który pomógłby zaprojektować konieczne zmiany bez konieczności rezygnacji z dotychczasowych narzędzi, o tyle w przypadku drugim konieczny był zakup specjalistycznego oprogramowania klasy Business Intelligence.


  PDF Drukuj
© 2005